Uitstraling en tintelingen in armen en benen

Uitstralende pijn, dof/slapend gevoel of tintelingen in de armen en/of benen kan veel verschillende oorzaken hebben. De uitstralende pijn kan voortkomen uit irritatie van gewrichten, beknelling/irritatie van een zenuw of uitstralen vanuit spieren.
Verschillende oorzaken voor uitstraling en tintelingen in de armen en handen zijn:

 
Enkele oorzaken voor uistraling en tintelingen in de benen zijn:


De chiropractor kan door middel van het vraaggesprek en lichamelijk onderzoek achterhalen wat de oorzaak is van de uitstralende pijn en tintelingen in de armen en/of benen. Wanneer de klachten voortkomen uit het bewegingsapparaat, zal de chiropractor een behandelplan opstellen. Afhankelijk van de klacht zal de behandeling bestaan uit manipulatie, mobilisaties, spierontspannende technieken en oefeningen ter verbetering van het houdings- en bewegingspatroon.