Pijn op de borst

Pijn op de borst wordt vaak geassocieerd met een aandoening van het hart of de longen. Gelukkig is dit lang niet altijd het geval en heeft pijn op de borst ook vaak een goedaardige karakter.
Wanneer de pijn veroorzaakt wordt door disfunctie van de ribben, ruggenwervels of spieren en gewrichten in de bovenrug en borst kan chiropractie een uitkomst bieden.

Costochondritis – Tietze syndroom
Costochondritis is een ontstekingsreactie van het kraakbeen dat de ribben aan het borstbeen verbindt. Wanneer er ook een voelbare zwelling bij het borstbeen ontstaan, spreekt men van Tietze syndroom. Costochondritis uit zich vaak in heftige pijn bij het borstbeen, die door kan stralen naar de armen en schouders. Bewegingen van de ribbenkast zoals met diep inademen, hoesten of niezen en druk op het ontstoken kraakbeen zijn zeer pijnlijk.

Er kan niet met zekerheid gezegd worden waardoor costochondritis ontstaat. Maar er zijn verschillende factoren die invloed hebben. De ontsteking kan mogelijk ontstaan door veel fysieke inspanning, een verkeerde houding, vallen of stoten tegen de borst, tijdens de zwangerschap en bij reuma.
Meestal gaan de klachten bij costochondritis vanzelf weg na enkele weken. Echter kunnen soms de klachten chronisch van aard worden. Met chiropractie kunnen de wervels en spieren behandeld worden om de druk op het kraakbeen te verminderen. Daarnaast zal de chiropractor helpen een correcte houding en bewegingspatroon aan te leren zodat het pijnlijke kraakbeen wordt ontzien.

Behalve costochondritis kan pijn op de borst ook ontstaan door een bewegingsbeperking van wervels of ribben in de middenrug en kan er sprake zijn van irritatie van de tussenribspieren en/of borstspieren.

Onderzoek en behandeling
Tijdens het eerste consult zal door middel van een vraaggesprek en onderzoek de oorzaak van de klacht worden achterhaald. Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld. De chiropractische behandeling zal veelal bestaan uit manipulaties en mobilisaties om de functie van de gewrichten te herstellen, spierstretches, triggerpoint-therapie, dry needling en oefeningen om de houding en het bewegingspatroon te verbeteren.